Skip to main content
Spread the love

În ultimii zece ani, sub diverse nume și forme, platforma Z9 a promovat și susținut cele mai recente voci din literatura contemporană.

Pornind de la un cenaclu și o serie de proiecte culturale, am continuat cu înființarea și editarea unei reviste literare și am inaugurat, în cele din urmă, un festival internațional de poezie tânără, care aduce în fiecare an la Sibiu poeți din nouă țări.

Cu ocazia celei de-a șaptea ediții, care va avea loc în 2022, pentru a continua demersurile de popularizare a literaturii recente, în cadrul Z9Festival vor fi acordate două premii de poezie: Z9Debut și Z9Poezie.

Acestea își propun să recunoască diversitatea, să încurajeze producția literară autohtonă și să crească vizibilitatea poeziei române contemporane. Pornind de la aceste premise și dorindu-și un proces cât mai democratic și transparent, echipa Z9 a propus tuturor poetelor și poeților invitați până în acest an la Z9Festival și care au scris cel puțin un volum publicat original în limba română să participe la jurizarea celor două premii.

În anul 2022, membrii juriului pentru Premiul Z9Debut sunt: Vlad Alui Gheorghe, Răzvan Andrei, Jesica Baciu, Ștefan Baghiu, Alex Cosmescu, Andrei Doboș, Ana Donțu, Andrei Dósa, Vlad Drăgoi, Gabi Eftimie, Robert G. Elekes, Gabriela Feceoru, Mircea Andrei Florea, Teona Galgoțiu, Cosmina Moroșan, Radu Nițescu, Ruxandra Novac, Ovio Olaru, Deniz Otay, Tudor Pop, Florentin Popa, Andrei C. Șerban, Ioan Șerbu, Sînziana Șipoș, Livia Ștefan, Ioana Vintilă și Elena Vlădăreanu.

Pentru Premiul Z9Poezie, componența juriului este aceeași, cu excepția lui Florentin Popa.

Transmitem, pe această cale, o invitație deschisă tuturor editurilor, autoarelor și autorilor din România să își înscrie cărțile în concurs până la sfârșitul lunii februarie. Reamintim faptul că, având în vedere specificul Z9Festival, sunt eligibili doar autoare și autori născuți după 1980. Volumele pot fi trimise în format fizic la adresa str. Lucian Blaga, nr. 2A (Editura ULBS), 550169, Sibiu, jud. Sibiu sau în format digital la adresa de e-mail magazine.z9@ulbsibiu.ro.

Pentru mai multe detalii legate de calendarul premiilor, procesul de jurizare și altele vă rugăm să consultați Regulamentul premiilor, mai jos.

Pentru orice informații suplimentare, vă invităm să contactați echipa Z9Festival la adresa de e-mail menționată anterior sau, individual, pe oricare din membrii echipei: Daniel Coman, Ruxandra Gîdei, Vlad Pojoga, Ilinca Pop, Cătălina Stanislav, Krista Szöcs, Alex Văsieș.

Toate proiectele și publicațiile Z9 au fost realizate cu sprijinul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

 

________________________________________________________________________________

Regulament de acordare a premiilor Z9

 

I. Dispoziții generale

Art. 1. Premiile Z9 sunt acordate în cadrul Z9Festival și își propun să stimuleze producția literară autohtonă și să crească vizibilitatea poeziei române contemporane.

Art. 2. Premiile Z9 se acordă anual pentru volume de poezie publicate în anul calendaristic anterior la două categorii:

a) Z9Poezie;

b) Z9Debut.

 

II. Eligibilitate

Art. 3. Următoarele criterii generale de eligibilitate se aplică atât Premiului Z9Poezie, cât și Premiului Z9Debut:

a) Autoarea/autorul se încadrează în limita de vârstă stabilită de organizatorii Z9Festival pentru participarea la acesta (pentru perioada 2015-2024, pot participa persoane născute începând cu anul 1980; pentru perioada 2025-2034, pot participa persoane născute începând cu anul 1990 șamd.);

b) Volumul este publicat în și are CIP valabil din anul calendaristic precedent (pentru premiile din anul 2022, sunt luate în calcul volume publicate în anul 2021 șamd.);

c) Volumul reprezintă o creație originală publicată inițial în limba română;

d) Volumele sunt trimise (în format digital sau tipărit) de către editură sau de către persoana care semnează volumul până la sfârșitul lunii februarie a anului în care se acordă premiul (detaliile pentru trimitere vor fi comunicate de către echipa Z9Festival în invitația deschisă adresată tuturor părților interesate din România);

e) Persoanele aflate în echipa de organizare a Z9Festival nu sunt eligibile pentru niciunul dintre cele două premii și nici pentru calitatea de membri ai juriului.

Art. 4. Următorul criteriu specific de eligibilitate se aplică Premiului Z9Poezie: volumul este cel puțin a doua carte publicată de persoana participantă.

Art. 5. Următorul criteriu specific de eligibilitate se aplică Premiului Z9Debut: volumul este prima carte publicată de persoana participantă.

 

III. Juriul

Art. 6. Juriul este format din toate poetele și toți poeții invitați la Z9Festival până în anul acordării premiului și care au scris cel puțin un volum publicat original în limba română.

Art. 7. Juriul se actualizează anual cu toate poetele și toți poeții invitați la ediția din acel an a Z9Festival și care au scris cel puțin un volum publicat original în limba română.

Art. 8. În cazul în care o persoană care face parte din juriu este eligibilă pentru Premiul Z9Poezie, aceasta fie renunță la calitatea de membru al juriului pentru anul respectiv, fie își retrage volumul din concurs la categoria respectivă. Persoana în cauză își păstrează calitatea de membru al juriului pentru Premiul Z9Debut.

Art. 9. Componența juriului va fi comunicată în fiecare an de către echipa Z9Festival în invitația deschisă adresată tuturor părților interesate din România.

Art. 10. În cazul existenței unui conflict de interese, membrii juriului sunt obligați să anunțe în scris echipa Z9Festival.

 

IV. Procesul de jurizare

Art. 11. Volumele eligibile pentru fiecare dintre cele două premii vor fi puse la dispoziția juriului în format digital pe o platformă securizată de pe care nu vor putea fi descărcate.

Art. 12. Fiecare persoană care face parte din juriu va trimite, prin completarea unui formular online, câte un Top 3 pentru fiecare din cele două categorii (Z9Poezie, respectiv Z9Debut). Pozițiile nu se dublează.

Art. 13. Opțiunile fiecărei persoane care face parte din juriu vor fi cuantificate după cum urmează: Locul I – 3 puncte; Locul al II-lea – 2 puncte; Locul al III-lea – 1 punct.

Art. 14. Juriul va trimite opțiunile sale până la sfârșitul lunii mai a anului în care se acordă premiul. Orice opțiune exprimată după această dată limită nu va fi luată în calcul pentru acordarea oricăruia dintre cele două premii.

Art. 15. Centralizarea voturilor se va face în mod confidențial de către un singur membru al echipei de organizare a Z9Festival. Persoanele care fac parte din juriu nu vor avea acces la celelalte voturi exprimate și nu vor cunoaște numele câștigătoarelor/câștigătorilor până la momentul decernării premiilor.

Art. 16. Opțiunile juriului vor fi făcute publice de către echipa festivalului după decernarea premiilor, pe platforma Z9.

 

V. Decernarea premiilor

Art. 17. Echipa Z9Festival va anunța lista primelor zece volume din clasamentul rezultat în urma centralizării opțiunilor juriului pentru fiecare categorie la data de 1 iunie a anului în care se acordă premiul. Această listă va fi ordonată alfabetic după titlul volumelor nominalizate și nu reprezintă clasamentul final al premiilor.

Art. 18. La ediția Z9Festival din anul acordării premiilor vor fi invitate persoanele câștigătoare ale celor două premii, alături de cel puțin alte două persoane de pe lista scurtă a fiecărei categorii (nu neapărat conform clasamentului, ci la alegerea echipei de organizare).

Art. 19. Premiile vor consta într-o sumă de bani stabilită în anul acordării acestora, alături de un trofeu personalizat.

 

Anunț preluat. Sursa: https://zonanoua.ro/premiile-z9/

Foto copertă preluată. Sursa: https://www.facebook.com/zonanoua

 


Spread the love